Spolupracujeme s

www.artcreative.sk

V prípade, ak máte záujem o spoluprácu s našim klubom, kontaktuje nás na email ladiesthaibox@gmail.com alebo telefón 0904 131 133.